rastr-vektor - PROART - reklamní atelier

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jaký je rozíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou?

Rastrová i vektorová grafika je naším denním chlebem. Provozujeme digitální velkoplošnou tiskárnu i řezací plotter. Příprava dat pro obě signmakingové technologie je různá a bude dobré, když naši zákazníci budou rozumět alespoň základním principům a rozdílům.
RASTROVÁ (BITMAPOVÁ) GRAFIKA
vzniká uspořádáním obrazových bodů (pixelů) do mřížky, kde každý z těchto bodů má svoji přesnou polohu. Kvalitu obrazu určuje především hustota obrazových bodů na jednotku plochy (rozlišení obrázku - fotografie) a jejich barevná hloubka. Platí jednoduché pravidlo, že čím větší rozlišení, tím kvalitnější a rozměrnější tisk můžeme vyrobit. Prostým zvětšováním rastrového obrázku klesá jeho kvalita a možnosti "vylepšení" a zaostření takto upravovaných podkladů jsou limitované.
Detailnější informace o rastrové grafice získáte na Wikipedii...
VEKTOROVÁ GRAFIKA
vzniká matematickým definováním bodu, přímky nebo křivky a mnohoúhelníku. Vektorová data jsou bezpodmínečně nutná pro pořízení grafiky na řezacím plotteru - řezací nůž musí mít informaci, kde řez začít, kde skončit a musí znát průběh křivky. Nezajímá ho barva - tu určíme použitím určitého odstínu folie.
Výhoda vektorové grafiky spočívá v menší datové náročnosti, než u rastrových obrázků a především v možnosti obrázek libovolně zvětšovat bez ztráty kvality.
Úprava některých typů rastrových obrázků do vektorové grafiky je možná. Čím kvalitnější rastrový podklad zákazník dodá, tím jednodušší - a tedy i levnější - je vektorizace.
Detailnější informace o vektorové grafice získáte na Wikipedii...

.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky